AVENO

Nia Per-Esperanto Agado – subteni la 17 CDE de UN (Celojn de Dauripova Evoluo):

AVE-NOvajxoj:  papera eldono de AVENO estis publikigita ĝis 2009 – poste aperis jaraj bultenoj. Nun AVE rete dissendas semajne aktualajn informojn tutmonde pri ekologio, ekonomio, civitanaj organizoj kaj Verdaj Partoj. Ĝis 2009 tiuj detalaj informoj troviĝas en la koncernaj aveno_nn.pdf kaj poste la detaloj troviĝas sur nia malnova retejo: Verduloj.org/aveno.htm
. Ekde 2012 estas jaraj kolektoj sur nia retejo; krome koncizaj bultenoj (sama numero) estis printitaj por disdoni okaze de kunsidoj. 2020 estas komenco de tiu nova retejo. Se vi deziras tute aktualan informon – Jen nia aktuala retadreso: AVE (c/o M. Westermayer)

Atentu: la malnovaj AVENOj ĝis 2004 enhavas ne-aktualajn ret-adresojn !

aveno_46 – 2020 Elŝuti